Hygienecode online - Hygieneplan Sportschool

Hygiëneplan voor uw Sportschool:

In onze App kunt u simpel en snel de juiste controle krijgen voor uw sportschool. In het startscherm staat duidelijk welke schoonmaak taken er dagelijks zijn. Allemaal onder te verdelen in afdelingen. Dit samen met deze extra modules.

- schoonmaaktaken:  duidelijk schoonmaak plan

- werktaken : alles wat moet gebeuren naast het schoonmaken

- hygiëneronde: simpel vast leggen wat nog niet goed gaat. zodat je dit kunt bespreken met uw medewerkers.

- personeel: urenregistratie en personeels planning 

- checklijsten: simpel zelf een checklijst maken.

Houd juist nu controle op uw hygiëne binnen uw organisatie!

 

Vul hier je contact formulier in en u krijgt alle info


hygieneplan sportschool

deze link gaat naar een voorbeeld van schoonmaakplan in de App

Hygieneplan sportschool