productspecificaties

Productspecificaties in hygienecode online:

Aan grondstoffen en eindproducten zitten eisen. Deze kunnen voortkomen uit wetgeving, de klant of de producent. Alle productspecifieke wettelijke eisen en informatie zijn opgenomen in specificaties. Ook is het mogelijk dat er specifieke afspraken tussen afnemer en leverancier in deze specificaties zijn opgenomen. Om te weten aan welke eisen een product of de grondstof voldoet dienen de specificaties altijd up-to-date te zijn. 

De grondstoffen die voedselproducenten verwerken moeten voldoen aan wettelijke eisen die de kwaliteit van het eindproduct garanderen. Deze eigenschappen zijn opgenomen in de productspecificaties van de geleverde grondstoffen. Het is voor voedselproducenten daarom van belang om over de specificaties van de gebruikte grondstoffen te beschikken. Hierin worden onder andere de bewaarvoorschriften, bereidingswijze, ingrediëntendeclaratie, voedingswaarde en houdbaarheid vermeld.

Producenten stellen specificaties op van hun eindproducten. Dit kan onafhankelijk gebeuren, of in overleg met de afnemer. De specificaties moeten naast de wettelijke voldoen aan de eisen van de klant. De specificatie bevat informatie voor de afnemer en de consument voor veilig gebruik van het product. 

Uw product ziet er goed uit en smaakt perfect:

Uw productspecificatie ook?

Het is mogelijk in Hygiënecode Online een productspecificatie in PDF te genereren met de volgende info:

  • naam bedrijf
  • foto product
  • logo bedrijf
  • plu nummer / artikelnummer
  • houdbaarheid informatie
  • allergenen overzicht
  • voedingswaarde: hygiënecode Online berekend automatisch de voedingswaarde, met ruimte voor uitzonderingen, gewichtsverlies, portiegrootte
  • ingredienten overzicht
  • naam product
  • bereiding product

Voorbeel product specificatie in Hygiënecode Online:

product specificatie